Publikationer

Faktablad

Styr tillväxten med ljuset


Utnyttja belysningen effektivt


Retardering med ljuset


Nya tekniker inom växthusbelysning


Kompendium i växthusbelysning


Sammanfattningar av internationella publikationer

Dzakovich m.fl. Belysningens inverkan på smak i tomat


Hernandez & Kubota, LED vs HPS i gurka


Dueck m.fl. interlighting


Terfa m.fl. LED vs. HPS


Islam m.fl. LED vs. HPS


Sammanfattning av LED-artikel "Gemüse", 12-2011Övriga rapporter

Rapport belysningens betydelse för aromen i örter


SLF-slutrapport från 2015


SLF-slutrapport från 2014


Fler slutrapporter finns på SLFs hemsida www.lantbruksforskning.seExamensarbeten:

Malin Nyrén: Ljuskvaliténs inverkan på tillväxt och smak hos basilika Ocimum basilicum och citronbasilika Ocimum basilicum var.

citrodorum


Stina Månsson: LED-ljusets inverkan på tillväxt och utveckling

hos tomatplantor, Solanum lycopersicum L.


Olle Lind: Påverkan på morfologi hos prydnadsväxten Calibrachoa som resultat av

belysning underifrån med olika våglängder av ljus

 Vetenskapliga publikationer

Bergstrand, K.-J., Asp, H. 2020. End-of-day treatments as a way of controlling growth in ornamental pot plants. Acta Horticulturae 1296:287-292

DOI: 10.17660/ActaHortic.2020.1296.37


Alsanius, Beatrix W., Karlsson, M., Rosberg, A.K., Dorais, M., Naznin, M.T., Khalil, S., Bergstrand, K.-J. 2019. Light and Microbial Lifestyle: the impact of light quality on plant-microbe interactions in horticultural production systems – a review. Horticulturae 5(41); doi:10.3390/horticulturae5020041


Alsanius, B.W., Bergstrand, K.-J., Hartmann, R., Gharaie, S., Wohanka, W., Dorais, M., Rosberg, A.K. 2017. Ornamentals in new light: Artificial lighting shapes the microbial phyllopshere community structure of greenhouse grown sunflowers (Helianthus annuus L.). Scientia Horticulturae 216:234-247


Bergstrand, K.-J., Suthaparan, A., Mortensen, L.M., Gislerød, H.R. 2016. Photosynthesis in horticultural plants in relation to light quality and CO2 concentration. European Journal of Horticultural Science 81(5):237-242


Bergstrand, K.-J., Asp, H., Schüssler, H.K. 2016. Growth control of ornamental and beddding plants by manipulation of photoperiod and light quality. Acta Horticulturae 1134:33-40


Bergstrand, K.-J., Mortensen, L.M., Suthaparan, A., Gislerød, H.R. 2016. Acclimatisation of greenhouse crops to differing light quality. Scientia Horticulturae 204:1-7


Bergstrand, K.-J., Asp, H., Larsson Jönsson, E.H., Schüssler, H.K. 2015. Plant developmental consequences to lighting from above or below in the production of Poinsettia. European Journal of Horticultural Science, 80(2):51-55


Bergstrand, K.-J., Asp, H., Schüssler, H.K. 2014. Development and Acclimatisation of Horticultural plants subjected to Narrow-band Lighting. European Journal of Horticultural Science 79(2):45-51


Bergstrand, K.-J., Schüssler, H.K. 2013. Growth, Development and Photosynthesis of some Horticultural Plants as affected by Different Supplementary Lighting Technologies.  European Journal of Horticultural Science 78(3):119-125


Bergstrand, K.-J., Schüssler H.K. 2012. Growth and Photosynthesis of Ornamental Plants Cultivated under Different Light Sources. Acta Horticulturae 956:141-147


Schüssler, H.K., Bergstrand, K.-J. 2012. Control of the Shoot Elongation in Bedding Plants using Extreme Short Day Treatments. Acta Horticulturae 956:409-415


Bergstrand, K.-J., Schüssler, H.K. 2012. Recent Progresses on the Application of LEDs in the Horticultural Production. Acta Horticulturae 927:529-534