Länkar

Institutionen för Biosystem och teknologi

www.slu.se/bt

Norsk Gartnerforbunds energisida, mycket info om ljus och energi

Leverantörer

Trädgårdsteknik


www.tradgardsteknik.se


Fluence Bioengineering

http://fluence.science/

Copyright © Karl-Johan Bergstrand 2015 All Rights Reserved