Länkar

Institutionen för Biosystem och teknologi

www.slu.se/bt

Norsk Gartnerforbunds energisida, mycket info om ljus och energi

Gröna rader - text om växtbelysning

https://gronarader.se/tradgard/vaxtljus/