Om oss

Om oss


Karl-Johan Bergstrand är utbildad trädgårdsingenjör och har arbetat vid SLU Alnarp sedan 2004, sedan november 2019 är han Universitetslektor i trädgårdsvetenskap. Före studietiden arbetade han vid flera olika handelsträdgårdar i Skåne. Under år 2004-2006 arbetade han som assisstent i ett projekt om rening av näringslösningar i slutna odlingssystem vid SLU.  År 2006 antogs han som doktorand, och han disputerade år 2010.  Under 2008 inledde han ett samarbete med  Hartmut K. Schüssler rörande ljus och belysning i växthus. Med start 2010 har han agerat som projektledare för flera projekt inom området, bl.a.   ”Växtstyrning och retardering av prydnadsväxter i växthus med hjälp av avancerad ljusstyrning” samt ”Optimering av användande av artificiellt ljus i hortikulturella produktionssystem genom användande av modulerat ljus och CO2-tillförsel”. Under åren 2014-2016 gjorde han en post doc-period vid Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) i Ås. År 2017 utsågs han till Docent i trädgårdsvetenskap.


Håkan Asp utbildade sig vid Lunds universitet till biolog med växtfysiologi som specialitet. Efter doktorsutbildning flyttade han under tidigt 1990-tal till Alnarp och fick med tiden anställning vid Institutionen för Trädgårdsvetenskap. Han blev utsedd till docent i trädgårdsvetenskap med särskild inriktning mot växters näringsupptag 1996. 

Forskningen rör sig kring växters näringsupptag ur olika aspekter. Även upptag av ämnen skadliga för växten och ur livsmedelssynpunkt, främst tungmetaller. Håkan är aktiv i undervisning av trädgårdsstudenter och lantmästare. Undervisningen kretsar främst kring växtfysiologi och markkemi. Håkan Asp pensionerades i juni 2023.Hartmut K. Schüssler är forskare och lärare. Prydnadsväxter har varit hans specialitet på Alnarp sedan 1967. Han har bl. a. arbetat med att införa nya prydnadsväxtkulturer i odling, samt odlingsteknik särkilt med avseende på tillväxtreglering. Dessutom har han arbetat mycket med undervisning och var under en tid ansvarig för hortonombaskursen. Han har också mycket kontakter med branschen och är en ofta anlitad föreläsare på kurser och seminarier. De första försöken med LED-belysning gjorde han redan i slutet av 1980-talet. Under 2000-talet har han forskat mycket med att hitta alternativ till kemisk tillväxtreglering av prydnadsväxter, bl. a. med extrem kortdagsbehandling.  År 2008 tog han initiativ till en nystart för forskning med artificiellt ljus vid Alnarp. Samarbetet med Karl-Johan Bergstrand ligger till grund för att denna forskning fortsätter även efter Schüsslers pensionering i april 2012.