Aktuellt


Aktuellt


2023-02-02: Vårens första försöksomgång är nu igång i klimatkammare.


2022-10-26: Första försöksomgången i ÅForsk-projektet igång!

2022-09-27: Nytt projekt! Stiftelsen ÅForsk har beviljat projektet "Plant factories: a novel industry for high-value plant production". Projektet är ett samarbete med Häme University of Applied Sciences, Hämeenlinna, Finland.2022-04-29: Vårt projekt i samarbete med Karlstad univeristet (finansierat av Energimyndigheten) rullar på och försöken har påbörjats. Aktuell information på

https://www.kau.se/nyheter/vaxthusbelysning-med-hog-andel-lokal-fornybar-energi2021-06-14: SLU Alnarp står värd för internationella ljussymposiet! The International Society of Horticultural Scientist (ISHS) anordnar vart fjärde år en konferens om ljus inom hortikultur. I år var det SLU Alnarps tur att stå som värd! Konferensen skulle egentligen ha hållits i juni 2020, men blev p.g.a. pandemin flyttad till 2021, och dessutom helt digital. I månadskriftet maj-juni deltog c:a 160 deltagare från hela världen i symposiet, med en mängd intressanta bidrag. Mer information på

https://www.ishslight2021.se/2020-10-30: Igår hade jag förmånen att få delta i ett Webinarium anordnat av Heliospectra AB. Webinariet i sin helhet finns här:

https://www.youtube.com/watch?v=4lJ5cwbHywA&feature=youtu.be


2020-06-30: Nytt projekt! I ett nytt samarbete med Karlstad universitet, Glava Energy Center och SC Burman AB kommer vi att jobba med utveckling av intelligenta styrsystem för växthusbelysning med hög andel lokal förnybar energi. Projektet finansieras av Energimyndigheten.

https://www.kau.se/elektroteknik/forskning/forskning-inom-elektroteknik/intelligenta-styrsystem-vaxthusbelysning


2020-02-25: Just nu jobbar vi med försök inom det SLF-finansierade projektet 

"Optimized integrated control in greenhouse systems sees the light"

Begonia är modellväxt.


2020-01-13: Nytt projekt! Tillsammans med Heliospectra AB, RISE, Chalmers och Spisa smaker AB kommer vi att jobba

med ett projekt om att använda sensorer för att upptäcka biotisk stress hos växter, t.ex. p.g.a. patogenattacker. Projektet är finansierat av EIP Agri.2019-02-20: I juni 2020 kommer den internationella ljuskonferensen "LightSym 2020" att hållas i Malmö.


2019-02-20: Nytt faktablad ute, se under "publikationer"!2018-11-21: I onsdags hade vi besök av odlare m.fl. på "Julstjärnevandringen", anordnad av Anna-Karin Johansson. Tack för besöket!

2018-08-20: Nu är vi äntligen igång med lite försök igen. Den här gången gäller det att kontrollera stäckningstillväxten med hjälp av ljuset. Modellväxt är Julstjärna.


2017-12-18: Tack vare ett forskningsanslag från KSLA kommer vi under 2018 att genomföra ett nytt projekt som handlar om styrning av tillväxten hos prydnadsväxter med hjälp av ljuset.


2017-03-03: Vi har blivit lite ekologiska och kör igång försök med organisk gödsling, här med Pelargoner
2017-01-24: Vi har kört igång lite "för-försök" i klimatkammare. Hemsidan har förenklats något.


2016-09-06: Höstens försök är nu igång på Alnarp. Vi odlar bland annat julstjärnor och Chrysanthemum.
 

        Nyrotade Chrysanthemum

      Julstjärnor i klimatmammare2016-04-27: I mitten av maj samlas forskare i Michigan för att diskutera ljus och belysning inom hortikultur. http://www.lightsym16.com/ Förra gången motsvarande symposium anordnades var i Wageningen, Nederländerna, 2012.


2016-03-02: Vårens försök är nu igång. För närvarande görs bland annat mätningar av helplantefotosyntes vid olika ljuskvaliteer och koldioxidhalter.

2016-01-04: Intervju i vetenskapsradion i SR P1


2016-01-04: Artikel i ATL


2015-10-13: Vi deltar tillsammans med SP och Heliospectra AB i ett av Tillväxt Trädgård finansierat projekt med syfte att styra kvaliteten hos växthusodlade kryddväxter med hjälp av ljuset


2015-06-11: Ett kompendium i växthusbelysning har nu färdigställts och finns att ladda ner kostnadsfritt under "publikationer".


2015-04-29: I juli samlas forskare från hela världen i Portugal för att diskutera miljövänlig växthusodling. Vi kommer att delta och bl.a. presentera vårt arbete om att styra tillväxten med hjälp av ljuset. http://www.greensys2015.uevora.pt/


2015-02-26: Mycket forskning görs i olika länder och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att tillgängliggöra resultaten bättre kommer vi framöver att publicera svenska referat av internationella publikationer. Se under "publikationer".


2015-02-02: Nytt faktablad publicerat, se under "publikationer"


2015-01-07: Ny hemsida uppe, med fräschare layout. Webmaster: Karl-Johan Bergstrand