Länkar

Institutionen för Biosystem och teknologi

www.slu.se/bt

Norska projektet "Veksthusdynamikk"s hemsida.

www.veksthusdynamikk.no

 

Se intressanta resultat från belysningsförsök under

http://www.veksthusdynamikk.no/node/55

 

Norsk Gartnerforbunds energisida, mycket info om ljus och energi

Leverantörer

Trädgårdsteknik

 

www.tradgardsteknik.se

 

Copyright © Karl-Johan Bergstrand 2015 All Rights Reserved