Aktuellt

 

Aktuellt

 

2018-08-20: Nu är vi äntligen igång med lite försök igen. Den här gången gäller det att kontrollera stäckningstillväxten med hjälp av ljuset. Modellväxt är Julstjärna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-12-18: Tack vare ett forskningsanslag från KSLA kommer vi under 2018 att genomföra ett nytt projekt som handlar om styrning av tillväxten hos prydnadsväxter med hjälp av ljuset.

 

2017-03-03: Vi har blivit lite ekologiska och kör igång försök med organisk gödsling, här med Pelargoner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-01-24: Vi har kört igång lite "för-försök" i klimatkammare. Hemsidan har förenklats något.

 

2016-09-06: Höstens försök är nu igång på Alnarp. Vi odlar bland annat julstjärnor och Chrysanthemum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyrotade Chrysanthemum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julstjärnor i klimatmammare

 

 

2016-04-27: I mitten av maj samlas forskare i Michigan för att diskutera ljus och belysning inom hortikultur. http://www.lightsym16.com/ Förra gången motsvarande symposium anordnades var i Wageningen, Nederländerna, 2012.

 

2016-03-02: Vårens försök är nu igång. För närvarande görs bland annat mätningar av helplantefotosyntes vid olika ljuskvaliteer och koldioxidhalter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016-01-04: Intervju i vetenskapsradion i SR P1

 

2016-01-04: Artikel i ATL

 

2015-10-13: Vi deltar tillsammans med SP och Heliospectra AB i ett av Tillväxt Trädgård finansierat projekt med syfte att styra kvaliteten hos växthusodlade kryddväxter med hjälp av ljuset

 

2015-06-11: Ett kompendium i växthusbelysning har nu färdigställts och finns att ladda ner kostnadsfritt under "publikationer".

 

2015-04-29: I Juli samlas forskare från hela världen i Portugal för att diskutera miljövänlig växthusodling. Vi kommer att delta och bl.a. presentera vårt arbete om att styra tillväxten med hjälp av ljuset. http://www.greensys2015.uevora.pt/

 

2015-02-26: Mycket forskning görs i olika länder och publiceras i vetenskapliga tidskrifter. För att tillgängliggöra resultaten bättre kommer vi framöver att publicera svenska referat av internationella publikationer. Se under "publikationer".

 

2015-02-02: Nytt faktablad publicerat, se under "publikationer"

 

2015-01-07: Ny hemsida uppe, med fräschare layout. Webmaster: Karl-Johan Bergstrand

 

 

Copyright © Karl-Johan Bergstrand 2015 All Rights Reserved